UTBUD

…så många möjligheter

Vi kan de stora jobben - och de små. Ibland handlar det om ett våtutrymme, eller nya takstolar, eller skåpsluckan som kärvar. Vi håller - om kunden så önskar - även i projektledning, arkitektkontakter och byggansvariga myndigheter. Det är ett gediget regelverk som omfattar nybyggnation och större ingrepp i en fastighet. Det är vårt ansvar att hålla oss uppdaterade och se till att regler följs till punkt och pricka.

 

Vi är certifierade och utbildade på de särskilda utrymmen där sådant krävs. Om det saknas någon kompetens i en byggnation, har vi ett stort kontaktnät där vi anlitar underentreprenörer vi känner och litar på. Inför kunden är det alltid AG Bygg som i slutändan är ansvarig. Vi är också måna om oss själva. Därför är skyddsutrustning och säkerhetsregler till för att användas i det praktiska arbetet, sommar som vinter.

 

Vi tänker på framtiden. Det gäller naturligtvis kvaliteten i vårt arbete och stoltheten när vi lämnar över det färdiga jobbet till kund. Men det handlar också om ett miljötänk där vi värnar om framtiden. Vi har själva små barn som ska växa upp i den här världen. Därför vill vi skapa en så ren och giftfri miljö som möjligt, både i byggnadssätt och avfallshantering. Både med tanke på dig - och på oss.

AG BYGG AB • Åbäcksnäs Eknäs 1 • 610 42 Gryt • Telefon: 070-884 89 66 • Mail: agbygg@telia.com • Produktion: © Mediahavet AB